مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: محبوب خلق
چگونه مي شود انسان، شخصي با وقار و معنوي و تأثير گذار در قلوب گردد؟


پاسخ:
رمز اصلي نفوذ مغنوي انسان، رابطه با خدا و تقوا و پرهيزكاري است. امام صادق(ع) مي فرمايد: هرگاه نماز گزاردي، دلت را به خدا متوجه كن. هيچ مؤمني نيست كه متوجه خداي سبحان در نماز و دعايش باشد مگر اين كه خداوند دل هاي مؤمنان را ب سوي او متوجه كند.[5]
قرآن مجيد نيز راه محبوب شدن بين مؤمنان را بيان كرده است و فرموده است: كساني كه ايمان آورده و عمل صالح انجام مي دهند، خداوند محبت آنان را در دل هاي مردم قرار مي دهد.[6]
رسول خدا(ص) مي فرمايد: كسي كه از خدا بترسد، خداوند ترس از او را در همه چيز قرار مي دهد و كسي كه از خدا نترسد، خداوند او را از همه چيز مي ترساند.[7]
اميرالمؤمنين(ع) پرهيز از گناه و انجام طاعت الهي را از عوامل دست يابي به عزت و شرافت نفس مي داند و مي فرمايد: اگر عزت و سرافرازي مي خواهي، آن را در اطاعت و فرمانبرداري از خداوند پيدا كن.[8]

***
پاورقي:
[5] من لا يحضره الفقيه، ج1، باب 30، حديث 5.
[6] مريم (19) آية 96.
[7] ميزان الحكمه، ج 1، ص 829.
[8] غررالحكم، ج 3، 135.