مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: تعقيبات نماز
منظور از تعقيب نماز چيست؟


پاسخ:
منظور از تعقيبات نماز دعاها و اذكار خاصي است كه پس از نماز، نمازگزار مي خواند. در تفسيري از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) در ذيل آية فإذا فرغت فانصب و إلي ربك فارغب[1] نقل شده كه :هر گاه از نماز واجب فارغ شدي، پس قيام كن به دعا به سوي پروردگارت و رغبت كن به سوي پروردگارت به سؤال و درخواست.[2] امام صادق(ع) مي فرمايد: مبادا دعاي بعد از فريضه را ترك كني زيرا فضيلت و امتياز دعا بعد از فريضه همچون برتري فريضه و نماز واجب بر نافله است.[3]
مضافاً بر اين كه تعقيبات نماز باعث استجابت دعا و قبولي نمازهاي واجب مي شود و بهترين حالت براي درخواست از خداوند متعال است، چرا كه با نماز به درگاه احديت راه يافته، گويا به محضر ربوبي مشرف شده و مناسب است خواسته هاي خود را در حضور او مطرح سازد.

***
پاورقي:
[1] انشراح ( ) آية 7 و 8.
[2] مجمع البيان، ج 10، ص 509.
[3] دعائم الاسلام، ج 1، ص 166.