مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: اجتماعي و فرهنگي
موضوع فرعي: نام مومن آل فرعون
نام اصلي مؤمن آل فرعون چيست؟


پاسخ:
در كتاب بحارالانوار، در روايتي از امام صادق(ع) نقل شده است: حزبيل (در نسخه اي حزقيل) ، نام مؤمن آل فرعون مي باشد كه قوم فرعون را پنهاني به توحيد خدا و نبوّت خدا و نبوّت حضرت موسي(ع) و فضيلت حضرت محمّد(ص) بر تمامي پيامبران و مخلوقت الهي و فضيلت حضرت علي(ع) بر ائمةمعصومين(ع)، نيز بر ساير اوصياي انبياء الهي و ... دعوت مي كرد. وي پسر عمو و وليعهد فرعون بود.[21]

***
پاورقي:
[21] علامه مجلسي ره، بحارالأنوار، ج 13، ص 160، حديث 1، چاپ بيروت؛ معارف و معاريف، ج 4، ص 472.