مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: اجتماعي و فرهنگي
موضوع فرعي: كم فروشي
كم فروشي يعني چه؟ توضيح دهيد كم فروشي بدتر است يا گرانفروشي؟


پاسخ:
دربارة كم فروشي مذمت فراواني شده، به طوري كه قرآن براي كم فروشان به ويل تعبير كرده و فرموده است: ويل للمطفّفين. اين در حقيقت اعلان جنگي از خدا به افراد ستمگر و كيف است كه حقّ مردم را ناجوانمردانه پايمال مي كنند.
ويل به معناي شرّ يا غم و اندوه يا هلاكت يا عذاب دردناك و يا وادي سخت و سوزان در جهنم است. معمولاً اين واژه به هنگام نفرين و بيان زشتي چيزي به كار مي رود و با اين كه تعبيري است كوتاه امّا مفاهيم زيادي را تداعي مي كند.
امام صادق(ع) فرمود: خداوند ويل را دربارة هيچ كس در قرآن قرار نداده مگر اين كه او را كافر نام نهاده همان گونه كه مي فرمايد: قويل للّذين كفروا من مشهد يوم عظيم؛ واي بر كافران از مشاهدة روز بزرگ! . از اين روايت استفاده مي شود كم فروشي بوي كفر مي دهد. جمعي از مفسران از آيات اوّل سورة مطففين استفاده كرده اند كه منظور از مطفّف كسي است كه به هنگام خريد، بيش از حقّ خود مي گيرد و به هنگام فروش كمتر از حق مي دهد. بنا بر اين تفسير و بر اساس اين نظريه گران فروشي نيز مشمول آيه خواهد شد و در عقوبت و مذمّت همانند كم فروشي خواهد بود. كم فروشي و گرانفروشي هر دو مذموم است و با عث تضييع حق ديگران مي شود و در هر دو صورت مشتري يا خريدار مي تواند معامله را فسخ كند.