مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: اديان و مكاتب
موضوع فرعي: تكدي گري
چرا تكدي گري حرام است؟ چرا در يك كشور اسلامي بايد افراد متكدي وجود داشته باشد؟


پاسخ:
در اسلام از تكدي گري و گدايي كردن به شدت مذمت شده است. از رسول گرامي اسلام(ص) نقل شده است: هر كه دري از سؤال و خواهش به روي خود بگشايد خداوند متعال هفتاد در فقر و تنگدستي بر او باز مي كند كه هيچ چيزي نتواند آن را ببندد.[42]
امام صادق(ع) فرمود: مؤمن اظهار فقر و تنگدستي پيش مردم نمي كند.[43]
باز حضرت فرمود: اگر سائل بداند كه در سؤال كردن چقدر و زر و وبال است، هيچ كس از ديگري چيزي نخواهد خواست.[44]
امام صادق(ع) فرمود: هر كس بدون نياز چيزي را از ديگري درخواست كند همانا پاره هاي آتش مي خورد.[45]
بنابراين مؤمن براي حفظ آبروي خويش بايد تا آن جا كه مقدور است كه از دست دراز كردن پيش اين و آن حذر كند، تا شخصيت خود را لكّه دار و معيوب نسازد.
در كشور ما به خاطر برخي از مشكلات اقتصادي و كم توجهي به مسئلة نظارت دقيق بر بيت المال، افرادي دچار فقر و ناتواني مي شوند. البته در بسياري از كشورها فقير وجود دارد و شايد در برخي كشورها آمار متكديان بيش از مقدار موجود در كشور ما باشد ولي در نظام اسلامي بايد به گونه اي عمل شود كه اصلاً فقيري در جامعه وجود نداشته باشد. ان شاءالله با نظارت دقيق بر اموال مسلمان و با پرهيز و جلوگيري از صرف هزينه هاي هنگفت در موارد غير ضروري مانند حذف سفرهاي غير ضروري مسئولان، پرهيز از تشكيل همايش ها و جشن ها و كنسرت هاي مخرّب و سعي و تلاش گسترده دولت در بكار گيري نيروهاي توانمند و رونق بخشيدن به اقتصاد كشور جلوي فقر و فقيران گرفته شود.

***
پاورقي:
[42] آثار الصادقين، ج 8، ص 129، به نقل از وسائل الشيعه، كتاب زكوه، ص 309.
[43] همان، ص 130.
[44] همان، ص 136.
[45] همان، ص 148.