مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: خيرات براي اموات
به عقيدة برخي از مردم بعد از طلوع و غروب خورشيد، خواندن فاتحه و صلوات براي مردگان خوب است و به آن ها مي رسد، ولي پس از غروب و شب ها گفتن فاتحه سودي به حال آن ها ندارد. اين گفته ها تا چه حدّ درست است؟


پاسخ:
خواندن فاتحه و صلوات و دادن خيرات و مبرّات به نيت ثواب براي اموات وقت خاصي ندارد، گرچه بر زيارت قبور مؤمنان در روز شنبه و دوشنبه و پنج شنبه تأكيده شده است. خواندن هفت مرتبه سورة انّا انزلنا و سورةيس و سلام دادن بر مردگان و خواندن قرآن در روايات آمده است. در روايت امام صادق(ع) آمده است: اگر قبل از طلوع خورشيد به زيارت قبر مردگان رفتيد و به آنان سلام داديد آنان مي شنوند و جواب مي دهند واگر بعد از طلوع آفتاب رفتيد، مي شنوند ولي جواب نمي دهند.[2]

***
پاورقي:
[2] بحارالأنوار، ج 102، ص 295 به بعد؛ وسائل الشيعه، ج2، ص 879 به بعد.