مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: اجتماعي و فرهنگي
موضوع فرعي: دعاي پس از مرگ مادر
بهترين دعايي كه فرزند پس از مرگ مادر خود مي تواند بكند چيست؟


پاسخ:
هر دعا و عمل صالحي كه فرزند براي پدر و مادر بعد از فوت آن ها انجام دهد، مفيد است و دعاي خاصي براي مادر وارد نشده است.
معاويه بن عمار مي گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم: چه چيزهايي بعد از مرگ به انسان مي رسد؟ فرمود: سنّت و روش خوبي كه در جامعه ايجاد كرده باشد،صدقة جاريه و فرزند پاكيزه اي كه براي پدر و مادرش دعا كند يا حج يا صدقه براي آن ها بدهد يا نماز و روزه به جا آورد.[1]
امام سجاد(ع) در دعايي به ابوحمزة ثمالي ياد داد كه اين طور براي پدر و مادر دعا كند: اللّهم اغفرلي و لوالديّ وارحمهما كما ربّياني صغيراً واجزهما بالإحسان إحساناً و بالسيّئات غفراناً.

***
پاورقي:
[1] وسائل الشيعه، ج 2، ص 656، حديث6.