مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: اجتماعي و فرهنگي
موضوع فرعي: عصبانيت
چه كنيم تا زود عصبي نشويم؟


پاسخ:
در درمان غضب عوامل مختلفي مؤثر است:
1ـ جهاد با نفس: اساسي ترين راه غلبه بر خشم و ستيزه جويي، جهاد با نفس و تزكيه روح است و اين امر با تقويت اراده حاصل مي شود. رسول اكرم(ص) مي فرمايد: قوي ترين شما كسي است كه در موقع غضب مالك نَفْس سركش خود باشد.7
2ـ مبارزه با اسباب خشم: در روايتي امام صادق(ع) فرمود: حواريون عيسي(ع) به آن حضرت گفتند: به چه چيزي خود را از غضب خدا حفظ كنيم؟ فرمود: به اين كه خشمگين نشويد. گفتند: منشأ غضب چيست؟ فرمود:كبر و خودكامگي و كوچك شمردن مردم.8
3ـ توجه به آثار خشم: اگر به آثار زيان بار خشم بنگريم قطعاً خود را براي كنترل آن آماده مي كنيم. به نظر متخصصان منشأ بسياري از بيماري هاي جسمي از جمله سرگيجه، سر درد، تنش و پرش اعضا، لكنت زبان، بيماري هاي خوني، سكته و ناراحتي هاي گوارشي خشم وغضب است. در روايات از خشم به عنوان كليد بدي ها ياد شده است. رسول اكرم(ص) مي فرمايد: هنگامي كه انسان غضب كند تمام شرور وجودش را در بر مي گيرد.9
4ـ تغيير حال: براي خاموش شدن آتش خشم بايد تغيير حالت داد. پيامبر اسلام(ص) مي فرمايد: اگر يكي از شما دچار خشم شديد، اگر ايستاده است بنشيند و اگر نشسته است بخوابد و اگر خشمش فرو ننشست ، با آب سرد وضو بگيرد يا بدن را شستشو دهد كه آتش را جز آب خاموش نمي كند.10
5ـ ياد خدا: ياد خداوند مهربان بيش از هر چيز ديگر مي تواند موجب آرامش روان گردد و طغيان خشم را فرو نشاند. خداوند به يكي از پيامبرانش وحي كرد: اي فرزند آدم! در هنگامةخشم مرا به ياد آور تا من نيز هنگام غضب به ياد تو باشم.11

***
پاورقي:
7 محجه البيضاء،ج 5، ص 309.
8 وسائل الشيعه، ج 15، ص 362.
9 ميزان الحكمه،ج 7، ص 234.
10 محجه البيضاء ، ج 5، ص 307.
11 وسائل الشيعه،ج 11، ص 291.