مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: اجتماعي و فرهنگي
موضوع فرعي: ترجمه فرازي از دعاي ندبه
جمله أبرضوا اي غيرها ام ذي طوي در دعاي ندبه به چه معنا است؟


پاسخ:
رضوي نام كوهي است در هفت فرسخي مدينه، نزديك شهر ينبع. اين كوه به عنوان يكي از پناه گاههاي حضرت مهدي(ع) در روايات مطرح شده است. عبدالاعلي ميگويد: با امام صادق(ع) هم سفر بوديم، چون به منزل روحا فرود آمديم، حضرت به كوهي كه مشرف بر آن جا بود، نگاه كرد و فرمود:
اين كوه را رضوي ميگويند و پناهگاه حضرت مهدي (ع) خواهد بود.(1)
در روايت ديگر آمده است: ارواح مؤمنان در جبال رضوي خاندان محمد(ص) را ملاقات ميكنند. از غذاي آنان بخورند و از آبشان بياشامند و با آنها سخن گويند تا روزي كه قائم ما اهل بيت قيام كنند. در آن هنگام خداوند آنان را به ياري حضرت مهيا سازد و گروه گروه پيرامونش گرد آيند.(2)
ذي طوي كوهي است نزديك مكه. امام باقر(ع) فرمود: قائم ما با 313 نفر از يارانش در ذي طوي منتظر قيام هستند تا موقعي كه حضرت به حجر الاسود تكيه زند و پرچم قيام را برافرازد.(3)
در روايت ديگر از امام باقر(ع) نقل شده كه: حضرت مهدي به يارانش ميگويد: مردم مكه مرا نميخواهند، ولي من براي هدايت آنان آمده اسم. آن گاه مردي از ياران خودش را ميطلبد و به او ميگويد : برو نزد اهل مكه و بگو: اي اهل مكه! من فرستاده فلاني هستم. او به شما ميگويد: ما خانواده رحمت و معدن رسالت و خلافت ميباشيم. ما ذريه محمد و سلاله پيغمبرانيم. مردم به ما ستم نمودند و ما را در به در و مقهور كردند و از هنگام رحلت پيامبر(ص) تاكنون حق ما غصب شده است. اكنون من از شما چشم ياري دارم ما را ياري كنيد.
وقتي آن جوان اين مطالب را به اهل مكه ميگويد، مردم مكه او را بين ركن و مقام ميكشند و او همان مرد پاكدل (نفس زكيه) است. چون خبر كشته شدن او به امام(ع) ميرسد، به يارانش ميفرمايد: من به شما نگفتم كه اهل مكه ما را نميخواهند؟ اهل مكه هم او را به مكه دعوت نميكنند، ولي او از كوه ذي طوي همراه با 313 نفر از يارانش فرود ميآيند و داخل مسجد الحرام شده و رسما قيام خود را شروع ميكند.(4)
در دعاي ندبه، عاشقان آن حضرت، ندبه كنان به دنبال حضرت فرياد ميزنند: آيا امام ما در كوه رضوي است يا در غير آن يا در كوه ذي طي است؟

***
پاورقي:
1 - بحار الانوار، ج 52، ص 153.
2 - همان، ج 6، ص 243.
3 - همان، ج 52، ص 306.
4 - همان، ص 307.