مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: نماز مسافر
چرا در عصر حاضر با وجود امنيت و امكانات، نماز مسافر شكسته ميباشد؟


پاسخ:
دليل بر اين كه مسافر بايد نماز را شكسته بخواند، روايات فراواني است كه دلالت بر وجود تقصير صلاة (شكسته خواندن نمازهاي چهار ركعتي) در سفر دارد و فقها بر آن فتوا دادهاند. اما علت اين كه چرا نمازهاي چهارركعتي در مسافرت شكسته ميشود، براي ما كاملاً معلوم نيست. آيا به خاطر مشقت سفر بوده يا به خاطر عدم امكانات يا جهات ديگر، علت آن معلوم نيست. روايات علت آن را بيان نكرده بلكه آنچه در روايات آمده، اين است كه امام صادق(ع) فرمود: پيامبر(ص) فرمود: خدا تصدّق (و رحم) كرده بر بيماران امتم و مسافران، به اين كه مسافران نمازشان را شكسته بخوانند و بيماران روزه نگيرند و آيا سزاوار است كه انسان صدقه و بخشش الهي را برگرداند يا نپذيرد؟!.(1)
باز در روايت ديگر از پيامبر(ص) آمده است: قصد نماز و خوردن روزه در سفر هديه و كرامت الهي به من و امتم است. پس هر كس اين كار را نكند، هديه الهي را رد كرده است.
بنابراين وجوب افطار در سفر و شكسته شدن نمازهاي چهار ركعتي، مسئله تعبدي است و علت آن بر كسي معلوم نيست تا بگوييم حالا كه امكانات مسافرتي بهتر شده، چرا نماز شكسته باشد.

***
پاورقي:
1 - وسائل الشيعه، ج 8، ص 519، باب 22 از ابواب صلوة مسافر، روايت 7.