مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: اجتماعي و فرهنگي
موضوع فرعي: عطسه كردن در روايات
آيا عطسه كردن فرد دلالت بر صبر دارد و اصلاً در روايتي آمده است؟


پاسخ:
در مورد عطسه و فوائد و آداب آن روايات فراواني نقل شده است اما در مورد اين كه دلالت بر صبر دارد، در روايات چيزي نيافتيم، ولي حديثي از امام صادق (ع) در مورد آنچه بين عوام الناس متداول ميباشد نقل شده است. حضرت فرمود: فال بد زدن (چيزي را شوم گرفتن) بستگي دارد به اين كه تا چه حد تو به آن اهميت دهي. اگر آن را كوچك دانستي، اثر آن كوچك است و اگر مهم دانستي، اثر مهم خواهد داشت. اگر آن را به چيزي نگرفتي، چيزي نخواهد شد، يعني اصل اين مسئله حقيقت ندارد و بستگي به خودت دارد كه چگونه تفسير كني.

***
پاورقي:
1 - معارف و معاريف، ج 4، ماده عطسه، ص 1567.