مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: طلا براي مرد
چرا استفاده از طلا در نماز براي مرد حرام است و براي زن اشكالي ندارد؟


پاسخ:
حكمت و فلسفه واقعي احكام و از جمله حرمت استفاده از طلا براي مردان براي ما كاملاً مشخص نيست.
در اين مورد رواياتي وارد شده كه از آنها استفاده ميشود استعمال طلا براي مردان جائز نيست، ولي براي زنان اشكالي ندارد. در اين مورد چند روايت نقل ميكنيم:
امام صادق(ع) فرمود: پيامبر(ص) به علي(ع) فرمود: لا تختّم بالذهب فإنّه زينتك في الآخرة؛(1) انگشتر طلا به دست نكن، چون زينت تو در آخرت خواهد بود.
در اين باب مرحوم صاحب وسائل الشيعه حدود يازده روايت آورده است. لذا فقهاي عظام به استناد اين روايات فرمودهاند: پوشيدن و انگشتر به دست كردن طلا بر مردان جائز نيست، ولي بر زنان براي زينت اشكالي ندارد.
گذشته از روايات مذكور، شايد علّت تحريم براي مردان و جائز بودن آن براي زنان آن است كه اصولاً طلا براي زينت كردن استفاده ميشود و طبيعت مرد و زن تفاوت دارد. طبيعت و غريزه زن به سوي زيبايي و زينت گرايش يافته و اصولاً زيباتر هم آفريده شده، پس براي او مجاز شده در عين كه زيبايي و زينت زن، باعث برقراري روابط گرم و صميمانه خانواده و گرايش مردان به سوي تشكيل خانواده و برقرار بودن نوع و نسل بشر ميشود، امّا گرايش مردان به زينت، در عين حال كه در آنها روحيه زنانه به وجود ميآورد و از ماهيت و طبيعت خود دور ميكند، آنها را از مسئوليت در امور اساسي زندگي دور ميكند و به سوي تجملات و مظاهر دنيا و چه بسا دوري از پروردگار سوق ميدهد.

***
پاورقي:
1. وسائل الشيعه، ج 4، ص 412، باب 30 از ابواب لباس مصلي.