مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: احوال منتظران
روزهاي جمعه كه دلمان مي گيرد براي اين است كه امام زمان(عج) آن هفته از دست ما ناراحت بوده و در آن هفته گناه زياد انجام داده ايم. آيا اين صحيح است؟


پاسخ:
در روايات اسلامي در مورد غمگين شدن در روز جمعه و علت آن مطلبي مشاهده نشد.
بلي دربارة اين كه پيامبر و امامان(ع) از اعمال همة امت آگاه مي شوند، اخبار فراواني از حضرات معصوم(ع) رسيده است.
امام صادق(ع) فرمود: همانا كارها در هر پنج شنبه و در آغاز هر ماه (در پيشگاه ولي خدا) گزارش و عرضه مي شود و كارهاي سال در نيمه شعبان گزارش مي گردد.[2]
حضرت رضا(ع) فرمود: كارهاي شبانه روزي شيعيان به ما امامان عرضه و گزارش مي شود.[3]
رسول خدا(ص) فرمود: كارهاي مردم در هر هفته دوبار، روز دوشنبه و پنجشنبه و براي هر بندة مؤمن آمرزيده مي شود، به جز دشمني و خصومتي كه با برادر ديني خويش دارد. فرمان مي رسد اين دو را واگذاريد تا آشتي كنند.[4]
امام باقر(ع) فرمود: تمامي اعمال شما بر پيامبرتان هر عصر پنجشنبه عرضه مي شود، بنابراين بايد از اين كه عمل زشتي از شما بر پيامبر(ص) عرضه شود شرك كنيد.[5]
توجه وايمان به اين حقيقت كه افزون بر اين كه خداوند همه جا با انساناست و حتي از نيات او آگاه است، رسول خدا(ص) و امام زمان(عج) هم همه روزه يا همه هفته از هر عملي كه انجام مي دهيم، اعم از خوب و بد آگاه مي شوند، اثر عميق و فوق العاده اي در پاكسازي اعمال و نيات دارد و باعث مي شود كه بيشتر رعايت كنيم و مراقب اعمال خود باشيم _ درست مثل اين كه كاركنان مؤسسه اي بدانند همه روزه يا همه هفته گزارش تمام جزئيات اعمال ان ها به مقامات بالاتر داده مي شود و آن ها از همة آن ها با خبر مي گردند. معمولاً اگر انسان حس كند حتي يك نفر مراقب او است، وضع خود را چنان مي كند كه مورد ايراد نباشد تا چه رسد به اين كه احساس نمايد كه خدا و پيامبر و امامان(ع) از اعمال او آگاه مي شوند.

***
پاورقي:
[2] صادق احسان بخش، آثار الصادقين، ج 15، ص 142، حديث 28، 30 و 31.
[3] همان.
[4] همان.
[5] تفسير نمونه، ج 8، ص 125.