مرکز پاسخگويي: پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: حق الناس
اگر فردي حق الناس را رعايت كند اما حق الله را رعايت نكند آيا حق الناس از او پذيرفته مي شود ؟ مثلاً غيبت نكند ، دروغ نگويد 000 اما نماز نخواند چه وضعيتي دارد؟

پاسخ:
جواب شما را امام صادق پاسخ فرموده اند. « التقوي نجي اَن لا يَفقُدَك الله حَيثُ اَمَرَك وَلا يَراك حيثُ نَهاكَ » از محضر مقدس امام سؤال شد درباره تقوي ؟ فرمودند : تقوي در دو كلمه خلاصه ميشود 1- آنچه خدا امر كرده و واجب نموده است تو را در انجام آن مشاهده كند و آنچه را حرام و ممنوع نموده است تو را در هنگام عمل به آن مشاهده نفرمايد » از اين كلمات حكمت آموز نتيجه مي گيريم همانگونه كه پرنده براي پرواز به دو بال نيازمند است تا به اوج آسمانها درآيد ولامپ برق به دو رشته سيم مثبت ومنفي لازم دارد تا روشني بخش محل ومجلس ما باشد ، پس انسان هم به دو بال مثبت و منفي محتاج است تا ترقي كرده وبه اوج انسانيت برسد ومدارج عاليه تكامل را طي نمايد. بال مثبت انسان تكامل يافته ، انجام واجبات است همانگونه كه امام صادق (ع) اشاره فرمودند و بال منفي آن ترك محرمات وآنچه كه در شرع مقدس اسلام نهي گرديده است شامل ميشود واز اينجاست كه معني ( تقوي) پرهيزگاري. تنها نيست يعني گناه نكردن ( همانگونه كه شما سؤال فرموديد ) بلكه بايد بال مثبت آنرا هم درنظر گرفت يعني اگر كسي گناه نكرد اما نماز هم نخواند وروزه نگرفت وخمس نداد وجهاد نكرد آيا او يك انسان متقي وپرهيزگار نيست ؟ خير . اميد است همين يك روايت امام ششم چراغ فرا ره ما باشد واز قرآن واحاديث ائمه اطهار (ع) بيشتر بهره جوئيم.

***
پاورقي:
1- كتاب سيره وسخن پيشوايان و14 معصوم (ع) نوشته محمدعلي كوشا
2- نهج البلاغه علي (ع)
3- گناهان كبيره مرحوم آيت الله دستغيب
4- ثواب الاعمال وعقاب الاعمال شيخ صدوق