مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: نماز
چرا مردان هنگام نماز خواندن بايد پاهاي خود را باز نگه دارند؟


پاسخ:
در روايات از امام باقر و امام صادق(ع) آمده است: مستحب است مردان هنگام ايستادن در نماز بين پاها از سه انگشت تا يك وجب فاصله بياندازند.[6]

***
پاورقي:
[6] وسائل الشيعه، ج 4، ص 710 و عروه الوثقي، فصل في القيام، مسئلة 32.