1   آبروي آدم  
  2   آتش در گلستان  
  3   آشيانه  
  4   آلِ امين  
  5   از داغ تو شد جهان عزادار  
  6   اشعار شهادت امام صادق عليه السلام  
  7   اشعار عروضي  
  8   امشب امام هفتم تنها بگريد  
  9   اميد كار  
  10   امير مكتب  
  11   انوار صبح صادق  
  12   اى مهر تو بهترين علايق  
  13   اي مادر  
  14   بار ديگر  
  15   بسته بر شادىّ و عشرت غصه و غم راه را  
  16   بقيع  
  17   بنال اي دل  
  18   بنال اي دل که در ناي زمان فرياد را کشتند  
  19   بهانه دل  
  20   پا برهنه  
  21   پسر فاطمه  
  22   پيامبر رحمت و امام صادق  
  23   پيكر مسموم  
  24   تا آن زمان كه در تو نباشد اميد كار  
  25   تكرار ظلم  
  26   تنديس غريبى  
  27   توسل به صادق آل محمد  
  28   تير غم  
  29   جان پيغمبر  
  30   جـو ر اعـــداء  
  31   جنت آل صادق  
  32   چشم انتظار  
  33   حجت حق  
  34   خصم لعين  
  35   خورشيد بقيع  
  36   داغ جانسوز  
  37   داغ حضرت صادق  
  38   داغ سينه سوز  
  39   داغ صادق  
  40   داغ صادق شرر سينه ام افروخته کرد  
  41   در ثناي حضرت صادق  
  42   در شهادت صادق آل محمد (ص)  
  43   در مدح و ولادت امام صادق عليه السلام  
  44   در ميان كوچه ها  
  45   در ميلاد امام صادق  
  46   در ولادت و مدح رئيس مذهب  
  47   درد آشنا  
  48   درد دل  
  49   دل شب  
  50   دل شكسته  
  51   دلبر فرزانه  
  52   دلم هواى بقيع دارد و غم صادق  
  53   دوبيتي  
  54   ذكر و سرود  
  55   رئيس مذهب  
  56   رباعي و دو بيتي  
  57   ربيع است (ولادت)  
  58   روايت امام صادق (ع)  
  59   زاده ي زهرا  
  60   زبان حال امام صادق  
  61   زمزمه ي قدسيان  
  62   زهر جفا  
  63   زهر كين  
  64   زين ماتمى كه چشم ملايك ز خون، ترست  
  65   سبط نبي  
  66   سلطان مذهب  
  67   سوز داغ حضرت صادق  
  68   شام هجران  
  69   شانه اش خم بود  
  70   شراره ها  
  71   ششم ماه فاطميّ بقيع  
  72   شمس هدا  
  73   شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع)  
  74   شور غم  
  75   شور و بحر طويل  
  76   شور و بحر طويل  
  77   صاحب مذهب  
  78   صبح صادق  
  79   صبح محشر  
  80   طائر بهشتي  
  81   طعم سوختن  
  82   عزادار  
  83   عزاى صادق آل پيمبرست  
  84   عزاي آسمان  
  85   عزاي صادق آل پيمبرست  
  86   غريب مسموم  
  87   غصه و غم  
  88   غم جانسوز  
  89   غم جانسوز  
  90   غم زده  
  91   فرمانده مذهب  
  92   فرياد يا زهرا  
  93   قبر بي چراغ  
  94   قرآن ناطق  
  95   قرآن ناطق  
  96   قطعه و مفرد  
  97   کام  
  98   كنج زندان  
  99   کوچه همان کوچه  
  100   گلستان غريب  
  101   لبالب شد ز خون دل اياغ حضرت صادق  
  102   ماتم  
  103   مادر بيا  
  104   محفل ماتم  
  105   مدح امام صادق  
  106   مردي غروب کرد  
  107   مرهم غريبي  
  108   مريد محض صادقم من  
  109   من كيستم ؟  
  110   من كيستم حقيقت حق را خزانه ام  
  111   موكب يار  
  112   ميلاد دو نور  
  113   نسل حيدر  
  114   نوحه امام صادق عليه السلام  
  115   نوحه ي شهادت امام صادق  
  116   نور خلقت  
  117   نيمه شبها  
  118   همنشين  
  119   همنوا  
  120   هميشه خورشيدي  
  121   وقت سفر  
  122   ولادت امام جعفر صادق (ع)  
  123   يا صادق آل عبا  
  124   ياد نينوا  
  125   يادگار مرتضي  
  126   يار