بازگشت

اراده كار خوب


***

اذا هممت بخير فلا تؤخره.

چون اراده ي كار خوب كردي، آن را تأخير مينداز.***

بحار، ج 68، ص 217