بازگشت

آگاه كردن كسي كه دوستش داري


***

اذا احببت رجلاً فاخبره.

هرگاه كسي را دوست داشتي، او را آگاه كن.***

كافي، ج 2، ص 644