امام صادق و نقش خاتم يا نگين انگشتر


از حضرت امام رضا عليه السلام نقل شده كه فرمود نقش نگين انگشتر حضرت صادق عليه السلام اين كلمه الله وليي و عصمتي من خلقه بود.

مجلسي از ابوحمزه ثمالي نقل مي كند كه پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم سفارش فرمود كه ابوجعفر محمد بن علي فرزند پسري پيدا مي كند نامش را صادق بگذارد زيرا در اين خاندان ديگري هم به نام او متولد مي شود كه دعوي امامت مي كند در حالي كه دروغ گو است «مراد جعفر كذاب بود»

ابن صباغ مي نويسد: نقش خاتم امام صادق عليه السلام «ما شاء الله و لا قوة الا بالله استغفر الله» بود
در كشف الغمه مي نويسد: انگشتري داشت كه بر آن حك شده بود الله خالق كل شي ء ديگري نوشته انت ثقتي ما عصمني من خلقك.

اسماعيل بن موسي بن جعفر مي گويد: انگشتر نقره اي از جدم ديدم كه بر آن نوشته شده بود يا ثقتي فقني شر جميع خلقك.

ديگري نوشته الهي انت ثقتي فقني شر خلقك.

در كافي مي نويسد: بر انگشترش نوشته شده بود انت ثقتي فاعصمني من الناس الله عوني و عصمتي من الناس و انت ثقتي فاعصمني من خلقك - ربي عصمني من خلقه اينها نقش نگين انگشترهاي امام جعفرصادق عليه السلام بوده است [1] و هر نامه و كاغذ يا حكم و فرماني بدان ممهور مي گرديد و گاهي اين انگشترها هديه به دوستان نزديك و محترمين مي شد.


پاورقي

[1] بحارالانوار ص 81 ج 11.