سفره اطعام امام صادق


ابوحمزه ثمالي روايت مي كند كه با چند نفر در خدمت امام صادق (ع) رفتم طعامي حاضر كردند كه ما هرگز به آن لذت و خوشبوئي نخورده بوديم پس از آن خرمائي آوردند كه از شدت صفا صورت در آن پيدا بود - يكي از ماها پرسيد يابن رسول الله آيا خداوند از اين نعمتها از ما بازخواست مي كند و از اطعامي كه پسر پيغمبر به ما نموده حساب مي خواهند يعني در روز قيامت از اين نعمت سؤال مي كنند حضرت امام جعفرصادق عليه السلام فرمود خداي تعالي اكرم و اجل است از اينكه اطعام كند شما را به طعامي كه روزي شما كرده امام از اطعام شما سؤال مي كند و از انعام به شما سؤال مي شود كه آيا قدر آن را داشتيد و شكرانه آن را نموديد يا نه گفتند كدام انعام است فرمود محمد و آل محمد صلي الله عليه و آله و سلم نعمت الهي بر شما هستند و بايد به وجود آنها ايمان آوريد - و در جميع احكام شريعت اطاعت از آنها نمايند.