خريد خانه بهشت


هشام بن حكم روايت مي كند كه مردي از امراء اهل جبل آمد حضور امام صادق عليه السلام در يكي از سنواتي بود كه به حج مي رفتند به مدينه آمد هميشه به خانه امام ششم وارد مي شد اين دفعه ده هزار درهم داد كه براي او خانه اي بخرند كه در آمدن به مدينه مزاحم آن حضرت نباشد پول را داد و به مكه رفت و به حج پرداخت چون برگشت گفت يابن رسول الله خانه براي من خريدي؟ فرمود بله - اين هم قباله آنست.

سند مالكيت آن را به او داد كه در آن نوشته بود.

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشتري جعفر بن محمد (ع) لفلان بن فلان الجبلي اشتري له دارا في الفردوس حدها الاول رسول الله صلي الله عليه و آله والحد الثاني اميرالمؤمنين و الحد الثالث الحسن بن علي و الحد الرابع الحسين عليهم السلام فلما قرا الرجل ذلك قال قد رضيت جعلني الله فداك قال فقال ابوعبدالله عليه السلام اني اخذت ذلك المال ففرقته ولد الحسن والحسين و ارجوان يتقبل الله ذلك و يصيبك به الجنه.

يعني اين قباله خانه اي است كه جعفر بن محمد براي آن مرد «فلان» كوهستاني خريد و اين خانه در بهشت برين است كه محدود به حدود زير است - حد اول بخانه رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم و حد ثاني بخانه اميرالمؤمنين عليه السلام حد سوم به خانه حسن بن علي عليه السلام و حد چهارم به خانه حسين بن علي عليه السلام - آن مرد جبلي قباله را خواند راضي شده گفت قربانت گردم راضي هستم آن گاه امام ششم فرمود اي مؤمن اين وجه را گرفتم و در بين اولاد امام حسن و امام حسين تقسيم كردم خداوند از تو قبول فرمايد و عوض آن را در بهشت به تو دهد آن مرد به وطن برگشت و نزديك مرگش رسيد گفت اين سند مالكيت را در قبر من گذاريد.

فرداي آن روز كه اهل و عيالش رفتند بر سر قبرش ديدند آن سند مالكيت روي قبر گذاشته و پشت آن نوشته است و في ولي الله جعفر بن محمد بما قال يعني امام ششم وفا به عهدش كرد و آن خانه را با همان حدود به من تحويل دادند - و چون رسيدم به ساق عرش ديدم نوشته:


من يشتري قبة في الخلد ثابتة

في ظل طوبي رفيعات مباينهادلالها المصطفي والله بايعها

ممن اراد و جبريل مناديها [1] .
پاورقي

[1] بحارالانوار ص 108 ج 11.