حاصل سخن


امام محمد باقرالعلوم - باقر علوم اهل بيت

امام جعفر صادق - صادق علوم اهل بيت

امام موسي كاظم - عالم علوم اهل بيت

اين سه شخصيت علمي بر اساس يك هدف مقدس كه هدايت و ارشاد خلق بود با مقتضيات و مأموريت آسماني خويش تأسيس مدرسه نمودند كه بر پايه ي ايمان روي علم و عقل و استدلال استوار گرديد و استعدادهاي لايق را تربيت نمودند تا به كمال فضيلت رسانيدند.

امام محمد باقر عليه السلام هزار عالم خردمند باايمان به جامعه تحويل داد و امام جعفر صادق قريب دوازده هزار نفر تربيت و تعليم فرمود و امام موسي كاظم قريب هفت هزار نفر كه در راه تكامل علمي بود فارغ التحصيل نمود و مجموعا بيست هزار نفر از فرزندان قرن دوم مسلمين به كمال رشد عقلي و علمي رسيدند.

و بنياد مدرسه آنها بر پايه توحيد و ايمان و عقيده مبداء و معاد روي مباني علمي بود و لذا استدلال و برهان عقلي بسيار به كار بردند و براي احتياج به تحكيم مباني توحيد از هيئت و طب كه پايه اصلي خداشناسي است سخن به ميان كشيدند و گفتند: من لم يعرف الطب و الهيئة لم يعرف الله.

هر كس از بدن خود و هيئت آسمان ها بي خبر باشد خدا را نشناخته.

فرمود من عرف نفسه فقد عرف ربه هر كس بتواند جان و روح و نفس خود بشناسد خداي را شناخته است و براي تحكيم مباني خداشناسي علوم طب و طبيعي و طبيعيات كه از زمين شناسي و گياه شناسي و جانورشناسي بود شروع كردند و از علوم هيئت و افلاك از ماه و خورشيد كه ظهور و بروزشان بيشتر بود سخن گفتند و آيات حاكي نام و صفات و خصوصيات ستارگان را تعليم و توصيف نمودند و از عرش و كرسي و لوح و قلم و سرنوشت و قضا و قدر درس دادند و عوامل جوي را با نيروهاي غيرمرئي به نام فرشتگان همه را عامل قضا و قدر معرفي كردند و بالنتيجه عقول بشر را تربيت نمود. و به رشد و رقاء رسانيدند تا دنياي بشريت اعتراف كند كه ائمه معصومين اسلامي از سرچشمه وحي و الهام سيراب شده و از دنيا طرفي نيستند مگر آنكه مردم را هدايت و ارشاد كردند - و در تمام عمر مورد حملات دشمن و زندگي ضعيف و دشواري بودند تا مسموم و كشته شدند. اين اوراق حاكي از اين سلسله حقايق است.