آرامگاه و مزار امام صادق


در زندگي رسول خدا صلي الله عليه و آله اجمالا تاريخ جغرافيائي مدينه و اهميت آن سرزمين و تحولات تاريخي و تطورات فكري كه در كنار آرامگاه پيشواي اسلام رخ داده شمه اي نقل كرده ايم و در كتاب زندگاني امام حسن مجتبي و امام علي بن الحسين السجاد و امام محمد باقر نيز اجمالي راجع به بقيع غرقد نوشتيم اكنون براي تشحيذ افكار خوانندگان رشته فكر آنها را جلب و به سوي بقيع غرقد و آرامگاه حضرت امام صادق عليه السلام راهنمائي مي كنيم ببينيم اين شخصيت باعظمت آيا به قدر يك سرباز گمنام اثري از نظر مزار و آرامگاه دارد يا نه؟

و بسيار متأسف و متأثر هستيم كه قافله سالار مرداني مؤمن بشوم و آنها كه قبه و بارگاه هر امام زاده و امام را در ايران و عراق ديده و زيارت كرده باشند ولي چون آنها را وارد قبرستان بقيع بنمايم چهار قبر بدون اثر كه با خاك به فاصله يك نيمه آجر آشكار است زيارت نمايند.

اين منظره دلخراش نهايت خصومت و دشمني نابخردان متعصب عصر جاهليت را نشان مي دهد زيرا من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتتة الجاهلية مضافا به اينكه همه ملل زنده و موحد حتي كمونيسم و مشرك و بت پرست و هندو هم براي رجال و شخصيت هاي علمي خود آثار بارزي ايجاد نموده و آرامگاه و مقابر و قبه و بارگاهي باعظمت ساخته اند و حتي بر مزار يك سرباز گمنامي كه شايد اسم او را ندانند قبه و بارگاهي باعظمت ساخته و سياحان و مسافرين به آن كشور را اول به تحيت و درود بر مزار آن سرباز هدايت مي كنند ولي دل مي سوزد و اشك مي ريزد بر بخت برگشته ملت اسلام كه مزدور اجنبي شده و عقلش به كار خودش هم نمي رسد تأسف مي خورد كه شخصيت بي نظيري مانند امام جعفر صادق عليه السلام كه بزرگ ترين استاد تعليم و تربيت جهان بشري و داراي وسيعترين دانشگاه علمي در زير آسمان بود و بيست هزار استاد متخصص عاليقدر مبتكر بي نظير باسابقه به دنيا تحويل داد و آن همه احاديث و آثار علمي از او باقي ماند كه هنوز ساحت دانش و بينش به وجود مقدس او افتخار و مباهات مي نمايد مزار و آرامگاهي ندارد و قبرش پس از داشتن يك قبه بسيار مجلل عالي كه ميلياردها تجمل و زينت داشت به غارت برده شد و ويران و منهدم گرديد اكنون با كف خاك به فاصله يك آجر آن هم در قبال دولك روپيه تميز داده مي شود.

اي اف بر اين بي خردي و واي بر اين نافهمي ابلهان بدوي ديوسيرت و سياه چرده صورت كه هنوز پي به علل ترقي و تكامل مدنيت نبرده اند و در خرافات آباء و اجداد بت پرست پيشين خود هنوز پابست مي باشند.

باري گوشه بقيع غرقد متضمن قبر چهار امام است كه يكي از آنها امام جعفر صادق عليه السلام بزرگ ترين مؤسس مكتب تعليم و تربيت بشري است كه سه ربع قرن مدرسه او دائر و روش آموزش او قرن ها است رايج و برقرار است.

بر مردم مسلمان مستحب مؤكد است كه به زيارت ائمه خود بروند و تقدير از آموزش و پرورش آنها نمايند و هر كس به مكه رود و ائمه اسلام را زيارت نكند جفا كرده است.

زيارت رسول خدا صلي الله عليه و آله از زيارات مؤكده و مأثوره است كه سني و شيعه درباره آن كتاب ها نوشته اند.

يك روز عيد شخص امام صادق عليه السلام صبحگاه قبل از آنكه بنشيند و ديگران به زيارت او بروند برخاست با اصحابش به زيارت رسول خدا رفت و پس از زيارت جدش رو به اصحاب خود كرده فرمود ما بر اهل همه شهرها فضيلت داريم خواه مكه يا غيرمكه زيرا ما موفق هستيم كه هر روز صبح مخصوصا اعياد اسلامي به زيارت رسول خدا برويم

و رسول خدا به عبدالله بن ابن عباس فرمود هر كه فرزندم امام حسن را در بقيع زيارت كند قدمش بر صراط نلرزد و ثابت باشد روزي كه قدم همه مردم مي لرزد.