سر تشريع


يابن النعمان ان العالم لا يقدر ان يخبرك بكل ما يعلم لانه سر الله الذي اسره الي جبرئيل عليه السلام و اسره جبرئيل الي محمد صلي الله عليه و آله و اسره محمد الي علي و اسره علي الي الحسن و اسره الحسن الي الحسين عليه السلام و اسره الحسين الي علي و اسره علي الي محمد و اسره محمد الي من اسره فلا نعجلوا فوالله لقد قرب هذا الامر ثلاث فاذعتموه فاخره الله والله مالكم سر الا و عدوكم اعلم به منكم.

فرمود اي پسر نعمان محققا علماي ظاهر نيروي آن را ندارند كه هر چه مي دانند به تو تعليم كنند يا تو را به هر سري از علوم بياموزند و آشنا سازند زيرا علم به حقايق اشياء از اسرار الهي است كه آن را جز به جبرئيل نياموخته و جبرئيل به فرمان الهي آن را به محمد صلي الله عليه و آله بزرگ ترين برگزيده مكتب رسالت آموخته و او تمام آنچه از اسرار رموز علمي حقايق عالم مي دانست كليد آن را به علي داد و او باب مدينه علم شد و علي اين خزائن علم و دانش را به فرزندش حسن سپرد و او كلا تسليم برادرش حسين بن علي عليه السلام و او به علي بن حسين سجاد سپرد و او به دست محمد باقرالعلوم عليه السلام داد و او تحويل به من داد و من مي دانم به كي بايد بسپارم شتاب در آن مكن محققا زمان قرب فرمانروائي مطلق ما مي رسد و سه بار اين جمله را تكرار فرمود كه مدت حكومت آل محمد (ص) نزديك است اين خبر را به همه برسانيد خدا مي داند سري كه بايد به شما بگويم اين وعده الهي است كه غيبت كبري مهدي آل محمد (عج) است و پس از ظهور حكومت ما خواهد بود.