بازگشت

مناقب امام ششم


در آسمان علم و دانش و فضيلت و كمال در ميان ائمه اطهار (ع) حضرت امام جعفرصادق عليه السلام آفتاب درخشان بود - صيت مكارم ذاتي و محاسن صفاتي او در گوش جهانيان طنين انداز گشته است - آن حضرت مهر سپهر امامت بوده و مانند ابر باران علم و دانش مي باريد و زمينهاي دل مردم را از فيض رحمتش سيراب مي كرد و كتب اخبار مشحون بر اخبار جعفري است.

دوازده هزار شاگرد تربيت كرد كه هر يك از آنها اعجوبه علم و عمل بودند.

چهار هزار نفر از آنها در مسجد كوفه همه يكجا مي گفتند حدثني جعفر بن محمد الصادق عليه السلام تمام مردم آن عصر به اتفاق و اتحاد او را مانند جدش محمدامين به راستگوئي و صداقت مي ستودند و به دين جهت صادقش گفتند كه خلاف علم و دانش در تمام عمر از او شنيده نشد.

همانطور كه مشركين عرب و منافقين قريش هم محمد صلي الله عليه و آله و سلم را از امين دانسته و امانت خود را به او مي سپردند امام جعفرصادق عليه السلام را عموم مردم حتي افراد حزب اموي و بني عباسي اعلم و اتقي و اصدق مردم دنيا مي شناختند و او را منبع اصلي علم و سرچشمه فيوضات امامت مي دانستند.