بازگشت

احمد بن محمد بن حنبل


ابن خلكان در كتاب وفيات الاعيان مي نگارد: موقعي كه مادر احمد بن محمد بن حنبل از مرو خارج شد به احمد حامله بود همين كه وارد بغداد شد وضع حمل كرد. بعضي از مورخين مي گويند: وي در مرو متولد گرديد و مادرش او را در دوران شير خوارگي به بغداد آورد.

ابن شهر آشوب در كتاب مناقب از كتاب معرفة الرجال نقل مي كند: علت اينكه احمد بن محمد بن حنبل از همه كس بيشتر بغض حضرت علي بن ابيطالب عليه السلام را داشت اين بود كه حضرت علي عليه السلام جد او را كه ذوالثديه باشد در جنگ نهروان به قتل رسانيد (زيرا كه حسب و نسب احمد حنبل به ذوالثديه كه رئيس خوارج بود منتهي مي شود)

احمد حنبل در ماه ربيع الاول سنه ي (164) هجري متولد و در (12) ماه ربيع الاول سنه (246) هجري از دنيا رفت. قبر او در بغداد در مقبره ي باب حرب بود. موقعي كه آب شط طغيان كرد قبر او را برد و به كلي اثر آن نابود شد.