بازگشت

مناظره امام صادق(ع) با ابن ابي العوجاء


عبدالحليم جندي مي نويسد:

ابن ابي العوجاء [1] به مناظره حضرت رفت، ولي لكنت زبان بر او عارض شد. امام از او پرسيد: چرا سخن نمي گويي؟ گفت: به سبب شكوه و جلال و هيبت شما در مقابل شما زبانم ياراي سخن گفتن ندارد. من بسياري از علما را ديده و با متكلمين به بحث و مناظره پرداخته ام، ولي هيبت آنها آن گونه كه ابهت شما مرا گرفته است، در من اثر نگذاشت. [2] .

مناظره اي ديگر ميان امام و ابن ابي العوجاء در اعمال حج و در حرم رخ داد كه امام به او فرمود:

اي عبدالكريم (ابن ابي العوجاء) تو هنوز بر لجاجت و گمراهي هستي.... اگر چنان باشد كه تو مي گويي و آن گونه كه ما مي گوييم نيست، پس هم ما نجات يافته ايم و هم تو و اگر چنان باشد كه ما مي گوييم و نه آن گونه كه تو مي گويي، پس ما نجات يافته ايم و تو هلاك خواهي شد. [3] .


پاورقي

[1] از ملحدان و دهري هاي زمان حضرت بود.

[2] ابوزهره، الامام الصادق عليه السلام، ص 167.

[3] همان.