بازگشت

آوردن خوشه ي انگور و انار سبز در زمستان


داوود رقي مي گويد: خدمت امام صادق عليه السلام رسيدم و بعد از من فرزندش موسي عليه السلام وارد شد، در حالي كه از سرما مي لرزيد.

امام صادق عليه السلام پرسيد: «حالت چگونه است؟»

او گفت: «در كنف حمايت خدا و به مرحمت او خوب است. خوشه ي انگور جرشي [1] و انار سبز مي خواهم.»

من گفتم: «سبحان الله! در اين زمستان!»

امام صادق عليه السلام فرمود: «اي داوود! خدا بر هر چيزي قادر است، داخل باغ برو.»

پس داخل شدم، درختي را ديدم كه هم انگور تكدانه داشت و هم انار سبز.

پس گفتم: «من به باطن و ظاهر شما ايمان آوردم.»

پس آنها را چيدم و خدمت امام موسي كاظم عليه السلام آوردم. آن حضرت خورد و فرمود: «اي داوود! به خدا سوگند اين باقي مانده ي روزي مريم است كه خداوند براي او از افق اعلي مخصوص گردانيده بود. [2] .پاورقي

[1] جرش نام شهري در اردن مي باشد.

[2] بحارالانوار ج 47.