بازگشت

از خدا بترس و شتاب نكن


حضرت امام صادق عليه السلام فرمود: انسان اگر دين داشته باشد حرامي را مرتكب نمي شود و از معصيت به دور است.

و از مرازم نقل شده كه گفت:

به حضرت صادق عليه السلام گفتم: اراده ي عمره دارم، به من نصيحتي بفرما، فرمود: از خدا بترس و تعجيل نكن. گفتم: نصيحتي بفرما؛ ديگر چيزي نفرمود. من از مدينه خارج شدم، در راه با مردي شامي ملاقات كردم كه عزم مكه داشت؛ با من رفاقت كرد. سفره ي نانم را بيرون آوردم؛ او هم سفره اش را بيرون آورد و مشغول غذا خوردن شديم. شامي سخن از بصريان به ميان آورد و به آنها ناسزا گفت. سپس به اهل كوفه هم بدگويي كرد؛ آن گاه نام حضرت صادق عليه السلام را برد و حرفهاي ناشايسته زد. من خواستم دست بلند كنم و بيني او را خرد كنم و گاهي به فكر كشتن او مي افتادم، ولي سخن حضرت صادق عليه السلام را به ياد آوردم كه فرمود:

از خدا بترس و شتاب نكن. با اين كه ناملايماتي از او مي شنيدم، از دستور آن حضرت سرپيچي نكردم.