بازگشت

آن كنيز نزد اوست


منصور بن حازم گفت: به حضرت صادق عليه السلام عرض كردم، كدام يك از اعمال بهتر است: فرمود: نماز در وقتش و نيكي به پدر و مادر و جهاد در راه خداي تبارك و تعالي.

و از هشام بن احمر نقل مي كند كه گفت:

روز بسيار گرمي حضرت صادق عليه السلام براي من پيغام داد كه: نزد فلان مرد آفريقايي برو؛ و كنيزي چنين و چنان در كنيزهاي او ببين و خريداري كن، من نزد آن مرد رفته و همه ي كنيزانش را ملاحظه كردم و كنيزي به آن صفات نيافتم، برگشتم و به اطلاع حضرت رساندم. فرمود: برگرد آن كنيز نزد اوست. باز برگشتم؛ آفريقايي قسم خورد كه هر كنيزي داشتم به تو نشان دادم. سپس گفت: تنها يك كنيز سر تراشيده ي مريضي دارم كه قابل عرضه ي بر مشتري نيست؛ گفتم: همان را بياور؛ آورد؛ در حالتي كه به دو كنيز تكيه داده بود و پايش به زمين كشيده مي شد. چون او را نشان داد، صفات را در او يافتم. گفتم: اين كنيز را به چند مي فروشي؟ گفت: او را ببر هر چه آن حضرت خواست، بدهد. حضرت صادق عليه السلام فرمود:

اي ابن احمر! به زودي اين كنيز فرزندي مي آورد كه ميان او و خدا حجابي نباشد، يعني حضرت موسي بن جعفر عليه السلام.