نوحه امام صادق عليه السلام
در شهر مدينه غوغاست خون بر دل آل طاهاست

در مرگ امام صادق از گريه قيامت برپاست

شمع ولايت گشته خاموش

موسي ابن جعفر شد سيه پوش

يا فاطمه سلام الله عليها سرت سلامت

قلبش شده پاره پاره خيزد ز دلش شراره

گريد ز غمش مفضّل بر سينه زند زُراره

ياران به دنبال جنازه

داغ همه گرديده تازه

يا فاطمه سلام الله عليها سرت سلامت

افتاده خزان بر باغش بنشسته به دلها داغش

جاري شده اشك زهرا سلام الله عليها بر تربت بي چراغش

اندوه و اشك و آه و صبرش

بالله بود پيدا ز قبرش

يا فاطمه سلام الله عليها سرت سلامت

كي ديده كه صاحبخانه دنبال عدو شبانه

با پا و سر برهنه بيرون رود از كاشانه

از خانه با پاي پياده

بر قصر قاتل رو نهاده

يا فاطمه سلام الله عليها سرت سلامت

يا فاطمه سلام الله عليها سرت سلامت