يا صادق آل عبا


يا صادق آل عبا مظلوم مالحظه به لحظه دم به دم مرغ دلم پر ميزنهآواره و سرگردونه اين در و اون در ميزنه

دلم ميخواد منم بشم كبوتر صحن بقيعبيام و اونجا بشينم به پشت ديوار بقيع

الهي آتيش بگيره هر كي تو رو دوست ندارهچشم حسودا كور بشه آقامون همتا نداره

يا صادق آل عبا مظلوم ما

سجاده ي نمازتو از زير پاهات كشيدنالهي كه فدات بشم مادرتو نمي ديدن

مثل علي تو كوچه ها به زخم تو نمك زدنيه روز آقا تو اين كوچه مادرتو كتك زدن

ببين كه بيمار توام عاشقم و دل نگرونآقا يه شب بيا برام روضه زينبو بخون