امير مكتب


ساقي صدق و صفا، كشته ي زهر جفا

فداي تو شوم اي، جلوه ي نور خدا

ناله كنم ز غمت، گوشه ي دل حرمت

اي همه جود و سخا، دست من و كرمت

من كه گداي توام، مست ولاي توام

اگر اجازه دهي، به خاك پاي توام

دارو ندار مني، همه قرار مني

به وقت بي كسي ام،چاره ي كار مني

گل مدينه تويي، قرار سينه تويي

كشته ي جرعه ي زهر، به جور و كينه تويي

عزيز فاطمه اي، نور دل همه اي

به غربت و غم ما، تويي كه خاتمه اي

رئيس مذهب ما، امير مكتب ما

نام تو اي گل من، هميشه بر لب ما