مرهم غريبي


اي گل فاطمه يا صادق اي گل زهرا يا صادق


امان امان از غم غريبي


ناله ها از ماتم غريبي


غنچه ها شد مرهم غريبي


پر ز خون شد جام هر شقايق


اي گل فاطمه يا صادق اي گل زهرا يا صادق


من و عزا و بلا و غربت


همه با هم بوديم از ولادت


مادرا كي مي رسي فدايت


ببرم امشب به سوي خالق


اي گل فاطمه يا صادق اي گل زهرا يا صادق


خانه ام آتش كشيده دشمن


تازه شد اندوه مادر من


به خدا سخت است مدينه ماندن


اي خدا دلتنگم از خلايق


اي گل فاطمه يا صادق اي گل زهرا يا صادق